Bridge Builder Contest VŠ 2019 v Ostravě

Datum konání: 19. 03. 2019

Bridge Builder Contest (pro studenty VŠB – TU Ostrava)

Bridge Builder Contest (dále jen BBC) je soutěž pro studenty VŠB TU-Ostrava pořádaná studentskou neziskovou organizací IAESTE VŠB-TU Ostrava (dále jen organizátor). Soutěž je cílená primárně na studenty stavební fakulty. Studenti mají za úkol ve stanovené době postavit most z dřevěných špejlí a dalších materiálů dodaných organizátorem a následně tento most podrobit zátěžové zkoušce.

Po zkušenostech z minulých ročníků jsme se rozhodli snížit počet týmů na 15, počet účastníků soutěže je tedy maximálně 45.

VÝHODY PRO PARTNERY

  • Logo a baner na webu BBC a FB události soutěže
  • Prezentace firmy na oficiálním zahájení a ukončení soutěže
  • Logo partnera na všech tištěných materiálech soutěže
  • Prostor pro prezentaci firmy v místě soutěže
  • Logo partnera na tričkách soutěžících
  • Firemní roll-up v prostorách soutěže
  • Účast v porotě
  • Propagační materiály firmy v dárkových taškách pro účastníky

Sponzor také musí dodat veškeré loga v tiskové kvalitě (vektor, případně rastr 300 dpi).

Video z ročníku 2015:

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…