Bridge Builder Contest VŠ 2019 v Ostravě

Datum konání: 02. 04. 2021

Bridge Builder Contest (pro studenty vysoké školy)

Bridge Builder Contest (dále jen BBC) je soutěž pro studenty Vysoké školy Báňské, pořádaná studentskou neziskovou organizací IAESTE Ostrava (dále jen organizátor). Soutěž je cílená primárně na studenty stavební fakulty. Studenti mají za úkol ve stanovené době postavit most z dřevěných špejlí a dalších materiálů dodaných organizátorem a následně tento most podrobit zátěžové zkoušce.

Po zkušenostech z minulých ročníků jsme se rozhodli snížit počet týmů na 15, počet účastníků soutěže je tedy maximálně 45.

VÝHODY PRO PARTNERY

  • Logo a baner na webu BBC a FB události soutěže
  • Prezentace firmy na oficiálním zahájení a ukončení soutěže
  • Logo partnera na všech tištěných materiálech soutěže
  • Prostor pro prezentaci firmy v místě soutěže
  • Logo partnera na tričkách soutěžících
  • Firemní roll-up v prostorách soutěže
  • Účast v porotě
  • Propagační materiály firmy v dárkových taškách pro účastníky

Sponzor také musí dodat veškeré loga v tiskové kvalitě (vektor, případně rastr 300 dpi).

Video z ročníku 2015:

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…