Veletrh iKariéra UTB Zlín

Datum konání: 03. 04. 2019

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín 2018

Veletrh pracovních příležitostí se i tento rok bude konat v prostorách Fakulty aplikované informatiky, která je jednou ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na které v současnosti studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1500 studentů. V rámci veletrhu rovněž začne distribuce Katalogu iKariéra UTB Zlín, který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2500 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, velkému množství firem, soutěží a doprovodnému programu je veletrh hojně navštěvován studenty. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Fotogalerii z veletrhu 2018 naleznete zde. Druhý díl zde.

Fotogalerii z veletrhu 2017 naleznete zde.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studují studenti šesti fakult následující obory a specializace:

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty informatiky. Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Účastí na veletrhu získáváte automaticky jednu strukturovanou standardní stranu v Katalogu iKariéra UTB Zlín zdarma. Můžete si vybrat, zda preferujete formát s více textem – A, či v kombinaci s obrázkem – A1 a A2.

Parametry a termíny uzávěrek Katalogu iKariéra UTB

 • Formát katalogu: A5 (šířka 148mm x výška 210mm)
 • Náklad: 2.500 kusů výtisků
 • Plánovaná návštěvnost webu: 2.000 čtenářů.
 • Deadline pro zaslání grafických materiálů pro inzerci na UTB ve Zlíně: 4. 3. 2019
 • Distribuce katalogu na UTB ve Zlíně: 3. 4. 2019 – 30. 5. 2019
 • Propagace webové verze katalogu: 3. 4. 2019 – 28. 2. 2020

Každý katalog se bude skládat z celorepublikové inzerce a lokální inzerce tak, že lokání a celorepubliková inzerce jednoho zaměstnavatele bude vždy spojena vedle sebe – což bude tvořit jednotný vizuál celé jeho kampaně. Souběžně s dalšími akcemi bude spuštěna také elektronická verze Katalogu iKariéra 2018.

Volba typu inzerce:

Vaše nabídky zaměstnání, brigády, stáže nebo také diplomové práce můžete prezentovat pomocí:

 • Varianta A – strukturovaná strana bez obrázku (bez obrázku, text: profil společnosti 1000 znaků, hledáme 500 znaků, požadujeme 500 znaků a nabízíme 500 znaků, rozdělení oborů a nabídek spolupráce)
 • Varianta A1 – strukturovaná strana s obrázkem (obrázek: šířka obrázku 125mm x výška 45mm, text: profil společnosti 800 znaků, hledáme 400 znaků, požadujeme 400 znaků a nabízíme 400 znaků, rozdělení oborů a nabídek spolupráce)
 • Varianta A2 – strukturovaná strana s obrázkem (obrázek: šířka obrázku 74mm x výška 105mm, text: profil společnosti 800 znaků, hledáme 400 znaků, požadujeme 400 znaků a nabízíme 400 znaků, rozdělení oborů a nabídek spolupráce)
 • Varianta B – kreativní strana (obrázek: A5 na výšku – šířka 148mm x výška 210mm, bez textu)
 • Varianta C – kombinace strukturované strany a kreativní strany varianty (varianty C = A+B, C1=A1+B, C2=A2+B)
 • Varianta D – kombinace dvou kreativních stran (D=B+B)
 • kreativní strany na 2. nebo 3. straně obálky (obrázek: A5 na výšku – šířka 148mm x výška 210mm, bez textu), při výběru inzerenta na tyto strany mají přednost Generální partner, partneři Plus a partneři Standard před ostatními.

Požadavky na grafické podklady

Katalog iKariéra, standardní strana i kreativní strana v plnobarevném provedení CMYK, formát A5: šířka 148 mm, výška 210 mm

Požadavky na logo:

 1. Přijímáme podklady ve vektorových formátech Portable Document Format .pdf (vložená použitá písma), Adobe Illustrator .ai, Encapsulated PostScript.eps (písmo převedené do křivek) až do verze Adobe CS6.

Požadavky na obrázek standardní strany A1:

 1. Přijímáme podklady ve formátech *.pdf, *.ai, *.psd, *.eps, *.tiff tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK) až do verze Adobe CS6.
 2. Rozměry obrázku u standartní strany A1 jsou: šířka obrázku 125mm x výška 45mm + 5 mm spadávka.
 3. Text, který je obsažen v obrázku, musí být rozkřivkován, protože nemůžeme zaručit, že písmo (font), které bude v obrázku obsažené, budeme mít k dispozici.

Požadavky na obrázek standardní strany A2:

 1. Přijímáme podklady ve formátech *.pdf, *.ai, *.psd, *.eps, *.tiff tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK) až do verze Adobe CS6.
 2. Rozměry obrázku u standartní strany Katalogu iKariéra jsou: šířka obrázku 74mm x výška 105mm + 5 mm spadávka.
 3. Text, který je obsažen v obrázku, musí být rozkřivkován, protože nemůžeme zaručit, že písmo (font), které bude v obrázku obsažené, budeme mít k dispozici.

Požadavky na barevnou kreativní stranu B, D, 2., 3., a 4. strana obálky:

 1. Kompletní návrh barevné strany A5 (148 mm šířka x 210 mm výška) se spadávkou 5 mm ve formátech *.pdf, *.ai, *.psd,.tiff, *.eps tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK) až do verze Adobe CS6.
 2. Text, který je obsažen v obrázku, musí být rozkřivkován, protože nemůžeme zaručit, že písmo (font), které bude v obrázku obsažené, budeme mít k dispozici.

Při nedodržení požadovaných parametrů nemůžeme zaručit kvalitní tiskový výstup. V případě dodání podkladů, které nebudou vhodné pro tisk, si vyhrazujeme právo naúčtovat vícenáklady až do výše 5000,– Kč, dle náročnosti práce. Nevhodné a nepoužitelné formáty jsou zejména grafické podklady formátu *.doc, *.xls, *.ppt, *.docx, *.xlsx, *.pptx, Windows Bitmap *.bmp, *.gif, *.png, *.jpeg, *.jpg s nízkým rozlišením 72dpi nebo 96dpi pro web. Minimální použitelné rozlišení je 300dpi.

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…