Veletrh iKariéra UTB Zlín

Datum konání: 03. 04. 2019

Novinkou letošního veletrhu je jeho konání na více fakultách. Tradičně, na Fakultě aplikované informatiky, a nově, na základě velkého zájmu zaměstnavatelů, na Fakultě technologické. Zaměstnavatelé se mohou účastnit veletrhu na obou fakultách najednou a oslovit tak všechny obory studia.


Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín 2019

Veletrh pracovních příležitostí se i tento rok bude konat v prostorách Fakulty technologické (U15 a U1) a Fakulty aplikované informatiky (U5), které jsou dvěma ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Katalog pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín, který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2500 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, velkému množství firem, soutěží a doprovodnému programu je veletrh hojně navštěvován studenty. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Fotogalerii z veletrhu 2018 naleznete zde. Druhý díl zde.

Fotogalerii z veletrhu 2017 naleznete zde.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studují studenti šesti fakult následující obory a specializace:

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty technologické (U15 a U1) a Fakulty aplikované informatiky (U5). Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Účastí na veletrhu získáváte automaticky jednu strukturovanou standardní stranu v Katalogu iKariéra UTB Zlín zdarma. 

Parametry a termíny uzávěrek Katalogu iKariéra UTB

  • Formát katalogu: A5 (šířka 148mm x výška 210mm)
  • Náklad: 2.500 kusů výtisků
  • Plánovaná návštěvnost webu: 2.000 čtenářů.
  • Deadline pro zaslání grafických materiálů pro inzerci na UTB ve Zlíně: 1. 3. 2019
  • Distribuce katalogu na UTB ve Zlíně: 3. 4. 2019 – 30. 5. 2019
  • Propagace webové verze katalogu: 3. 4. 2019 – 28. 2. 2020

Každý katalog se bude skládat z celorepublikové inzerce a lokální inzerce tak, že lokání a celorepubliková inzerce jednoho zaměstnavatele bude vždy spojena vedle sebe – což bude tvořit jednotný vizuál celé jeho kampaně. Souběžně s dalšími akcemi bude spuštěna také elektronická verze Katalogu iKariéra.

Volba typu inzerce:

Vaše nabídky zaměstnání, brigády, stáže nebo také diplomové práce můžete prezentovat pomocí standardních nebo kreativních stran. Výběr formátu a odesání grafických podkladů můžete realizovat zde. 

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…