Veletrh iKariéra UTB Zlín 2022

Datum konání: 05. 04. 2022

Současná řada pandemických opatření nabídne v roce 2022 několik možných scénářů veletrhu. Klasický živý veletrh, klasický s omezenou návštěvností a virtuální online veletrh. Veletrh proběhne v prostorách foyer Fakulty aplikované informatiky, ve kterých budou mít zaměstnavatelé příležitost setkat se se studenty fakult aplikované informatiky, fakulty technologické, fakulty managementu a ekonomiky a fakulty humanitních studií.


Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín 2022

Přestože jsme doufali, že se roky pandemie ztratí stejně jako přišly, není tomu tak. Komplikace přetrvávají a bohužel, ani dnes nevíme, jestli se situace za půl roku zlepší. Proto jsme připravili tři možné scénáře veletrhu.

Scénář 1: Ideální živý veletrh bez restrikcí a omezení – takové akci dáváme jedničku a přáli bychom si, aby ji bylo možné realizovat. Bude se konat v úterý, 5. dubna 2022 v prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín (Katalog), který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Scénář 2: Živý veletrh s restrikcemi a omezeními – očekáváme limity skupin pro setkávání řekněme do 30ti až 50ti osob – takové akci dáváme dvojku a i s těmito limity bychom ji chtěli realizovat. Bude to ale časově náročné, protože nebude možné setkání velké skupiny osob, jak je tomu na veletrhu zvykem. Bude se konat v úterý, 5. dubna až do středy 6. dubna 2022 v prostorách několika fakult najednou tak, aby bylo možné setkání několika málo zaměstnavatelů se studenty požadovaných oborů. (Fakulty aplikované informatiky (U5), Fakulty technologické (U15), Fakulty managementu a ekonomiky (U2) a Fakulty humanitních studií (U18) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů, které bychom takto rozdělili na akci na jednotlivých fakultách. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín (Katalog), který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Scénář 3: Online veletrh doma na gauči – složitá a málo zábavná reality show – takové akci dáváme trojku a přáli bychom si, abychom ji nemuseli realizovat. Bude to časově náročné, chceme ale studentům informace o nabídkách zaměstnavatelů přes všechny překážky zprostředkovat a přinést. Proč? tyto informace jsou vlastně na celý rok. Nejsou tam jen nabídky práce, ale také brigády, diplomové práce a třeba i stipendia a tyto všechny informace, a jak se ukázalo za poslední dva roky, pokud se nedostanou ke studentům, ovlivní tento nedostatek informací negativně spolupráci zaměstnavatelů a studentů na celý další rok a to je velká škoda. Online veletrh se bude konat v úterý, 5. dubna až do středy 6. dubna 2022 v online světě MS Teams a Google najednou tak, aby bylo možné projít prezentace oborově podobně zaměřených zaměstnavatelů. (manažeři, průmysloví inženýři, konstruktéři, polymeráři, IT, bezpečnostní obory, jazyka v manažerské praxi či potravináři). V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů na řadě oborů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů, které bychom takto pozvali do jednotlivých oborově tématických sekcí online veletrhu. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín (Katalog), který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů. Katalog bude rozeslán studentům rovněž elektronicky.

Termíny a uzávěrky:

Uzávěrka smluv na veletrh: 01. únor 2022

Uzávěrka dodání grafických podkladů: 25. únor 2022

Uzávěrka korektur: 15. březen 2022

Rozhodný den D pro finální výběr scénáře ze strany organizátorů: 15. březen 2022

Fotogalerii z posledního veletrhu konaného na Fakultě technologické naleznete zde.

Fotogalerii z posledního veletrhu konaného na Fakultě aplikované informatiky naleznete zde.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studují studenti šesti fakult následující obory a specializace:

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty aplikované informatiky (1) nebo fakult (2). Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Účastí na veletrhu získáváte automaticky jednu strukturovanou standardní stranu v Průvodci veletrhem iKariéra UTB Zlín zdarma. 

Parametry a termíny uzávěrek Průvodce veletrhem iKariéra UTB

  • Formát katalogu: A5 (šířka 148mm x výška 210mm)
  • Náklad: 2.000 kusů výtisků + elektronická distribuce
  • Plánovaná návštěvnost webu: 2.000 čtenářů.
  • Uzávěrka pro zaslání grafických materiálů pro inzerci na UTB ve Zlíně: 25. února. 2021 (Požadavky na grafické podklady najdete zde)
  • Distribuce katalogu na UTB ve Zlíně: 5. 4. 2022 – 30. 5. 2022
  • Propagace webové verze Průvodce veletrhem / katalogu: 5. 4. 2022 – 28. 2. 2023

Volba typu inzerce:

Vaše nabídky zaměstnání, brigády, stáže nebo také diplomové práce můžete prezentovat pomocí standardních nebo kreativních stran. Výběr formátu a odeslání grafických podkladů můžete realizovat zde. 

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…