Veletrh iKariéra UTB Zlín 2022

Datum konání: 06. 04. 2022

Aktualizace 11.2.2022: Konečně zase živý veletrh se bude konat ve středu 6. dubna 2022. Proti původnímu záměru jsme jej posunuli o jeden den později, z důvodu přesunu konání ostravského veletrhu z března na 5. duben. Veletrh proběhne v prostorách foyer Fakulty aplikované informatiky, ve kterých budou mít zaměstnavatelé příležitost setkat se se studenty fakult aplikované informatiky, fakulty technologické, fakulty managementu a ekonomiky a fakulty humanitních studií.


Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín ŽIJE!

Veletrh pracovních příležitostí se tento rok bude konat živě v prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na 28. ročník akce přijede třicítka firem, které budou nabízet uplatnění všem studentům napříč našimi obory. Tradičně nejsilnější zastoupení má odvětví průmyslu spojená s našimi fakultami napříč UTB. Zaměstnavatelé našim absolventům a studentům možnosti nejen uplatnění ale také řadu trainee programů, témat pro diplomky a bakalářky, brigády, praxe či stáže a dokonce stipendia.

V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín, který je již 20 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, velkému množství příležitostí, soutěží a doprovodnému programu je veletrh mezi studenty oblíben. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Fotogalerii z posledního živého veletrhu konaného na Fakultě technologické naleznete zde.

Fotogalerii z posledního živého veletrhu konaného na Fakultě aplikované informatiky naleznete zde.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studují studenti šesti fakult následující obory a specializace:

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty aplikované informatiky. Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor veletrhu IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Účastí na veletrhu získáváte automaticky jednu strukturovanou standardní stranu v Průvodci veletrhem iKariéra UTB Zlín zdarma. 

Parametry a termíny uzávěrek Průvodce veletrhem iKariéra UTB

  • Formát katalogu: A5 (šířka 148mm x výška 210mm)
  • Náklad: 2.000 kusů výtisků + elektronická distribuce
  • Plánovaná návštěvnost webu: 2.000 čtenářů.
  • Uzávěrka pro zaslání grafických materiálů pro inzerci na UTB ve Zlíně: 25. února. 2022 (v případě individuálních požadavků na grafické úpravy napište o konzultaci) (Požadavky na grafické podklady najdete zde)
  • Distribuce katalogu na UTB ve Zlíně: 5. 4. 2022 – 30. 5. 2022
  • Propagace webové verze Průvodce veletrhem / katalogu: 5. 4. 2022 – 28. 2. 2023

Volba typu inzerce:

Vaše nabídky zaměstnání, brigády, stáže nebo také diplomové práce můžete prezentovat pomocí standardních nebo kreativních stran. Výběr formátu a odeslání grafických podkladů můžete realizovat zde.

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…