Veletrh iKariéra v Brně 2022

Datum konání: 12. 04. 2022

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra v Brně je jeden z největších projektů studentské organizace IAESTE Czech Republic. Firmám tento veletrh každoročně umožňuje kontakt s potencionálními zaměstnanci a studentům rozšířuje povědomí o možnostech uplatnění a požadavcích ze strany zaměstnavatelů. Veletrh iKariéra má v Brně dlouholetou tradici – aktuálně se bude se konat již 27. rokem.

Současná řada pandemických opatření nabídne v roce 2022 hned dva možné scénáře veletrhu. Klasický živý veletrh, který proběhne v areálu Fakulty podnikatelské VUT v Brně, a tzv. nepřímý veletrh.


Veletrh iKariéra v Brně 2022 – scénáře

Přestože jsme doufali, že se roky pandemie ztratí stejně jako přišly, není tomu tak. Komplikace přetrvávají a bohužel, ani dnes nevíme, jestli se situace za půl roku zlepší. Proto jsme připravili tři možné scénáře veletrhu.

Scénář 1: Ideální živý veletrh bez restrikcí a omezení

Ideální podoba našeho veletrhu, na který jsme všichni zvyklí a věříme, že jej bude možné takto realizovat. Bude se konat 12. 4. 2022 v areálu Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Díky vstupu zdarma pro všechny návštěvníky, přichází na veletrh každoročně až 3500 studentů různorodých technických oborů nejen z VUT v Brně.

Při vstupu obdrží každý návštěvník Průvodce veletrhem (brožura formátu A5). Součástí veletrhu je bohatý doprovodný program se soutěží o zajímavé ceny. Studenti a absolventi mají také příležitost konzultovat svůj životopis a LinkedIn profil s personalisty zúčastněných firem a nechybí ani možnost relaxace ve FUN zone.

Ukázka z posledního „živého veletrhu iKariéra v Brně“: www.bit.ly/374iqbr

Možnosti přímé účasti

 • Standardní účast
  – výstavní prostor 1,5×2,5 m (zajištění stánku pořadatelem s el. rozvodem, pultem, stolkem a židlemi)
  – strukturovaná strana v Průvodci veletrhem
 • Standardní účast + kreativní strana v Průvodci veletrhem
 • Standardní účast + 2. strana obálky Průvodce veletrhem
 • Standardní účast + 3. strana obálky Průvodce veletrhem

Možnosti nepřímé účasti

 • Strukturovaná strana v Průvodci veletrhem
 • Kreativní strana v Průvodci veletrhem

V rámci libovolné přímé účasti na veletrhu lze zdarma využít i základní profil na iKariera.cz včetně publikování 5 pracovních nabídek – platí pro období březen až červen 2022.

Scénář 2: Nepřímý veletrh

Nastává v případě, že nám nařízení vlády a opatření univerzity neumožní fyzické konání veletrhu. I v takovém případě však chceme studentům informace o nabídkách zaměstnavatelů přes všechny překážky zprostředkovat a přinést. Proč? Tyto informace jsou vlastně na celý rok. Nejsou tam jen nabídky práce, ale také možnosti brigád, diplomových prací a třeba i stipendií. Jak se ukázalo za poslední dva roky, pokud se tyto informace nedostanou ke studentům, ovlivní tento nedostatek informací negativně spolupráci zaměstnavatelů a studentů na celý další rok a to je velká škoda. Nabízet se tak budou dvě možné alternativy:

 • Nepřímá účast + náhradní plnění na www.ikariera.cz (za cenu adekvátní přímé účasti)
  – strukturovaná, případně kreativní, strana v Průvodci veletrhem
  – plný profil na jobportálu iKariera.cz na 3 měsíce
  – využití až pěti pracovních nabídek na jobportálu iKariera.cz do září 2022
 • Nepřímá účast (za cenu adekvátní nepřímé účasti)
  – strukturovaná, případně kreativní, strana v Průvodci veletrhem

V rámci plného profilu na jobportálu iKariéra.cz budete mít možnost využít nejen základní popis společnosti, ale sdílet se studenty i různá fakta a statistiky o společnosti, medailonky zaměstnanců, fotogalerii, videa, motta, události apod.


Termíny a uzávěrky:

Uzávěrka smluv na veletrh: do naplnění kapacity, nejpozději do 1. února 2022.

Uzávěrka dodání veškerých podkladů do Průvodce veletrhem a na jobportál iKariera.cz: 18. únor 2022.

Uzávěrka korektur: 4. březen 2022.

Rozhodný den D pro finální výběr scénáře ze strany organizátorů: 7. březen 2022.

Kapacita veletrhu je omezená. Registrujte se proto co nejdříve.

Proč se účastnit veletrhu?

Firmám veletrh umožňuje:

 • bezprostřední kontakt se studenty žádaných oborů VŠ
 • oslovit za jediný den až několik tisíc potenciálních zaměstnanců
 • představit firmu a její pracovní nabídky přímo na akademické půdě VUT v Brně
 • vytvořit si představu o aktuálních nárocích a požadavcích studentů na své budoucí zaměstnavatele

Studentům veletrh umožňuje:

 • oslovit na akademické půdě nejvýznamnější zaměstnavatele jejich oborů
 • vytvořit si představu o současném spektru pracovních nabídek a o profesních požadavcích, jež jsou na ně kladeny
 • najít si odbornou praxi, stáž, zaměstnání, brigádu či si domluvit spolupráci na bakalářské/di­plomové práci
 • konzultovat životopis či LinkeIn profil
 • užít si Fun zone a celý doprovodný program
 • zúčastnit se soutěže o hodnotné ceny

Na veletrhu se setkáte se studenty fakult:

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – FEKT
 • Fakulta strojního inženýrství – FSI
 • Fakulta stavební – FAST
 • Fakulta informačních technologií – FIT
 • Fakulta podnikatelská – FP
 • Fakulta chemická – FCH
 • Fakulta architektury – FA
 • Fakulta výtvarných umění – FaVU
 • Ústav soudního inženýrství – ÚSI

Něco navíc

Pomocí partnerství s IAESTE si můžete zajistit na všechny naše veletrhy prioritní rezervaci stánku, či jeho nadrozměrnou velikost, loga na materiálech veletrhu, přednášku, výhody na portálu iKariera.cz a mnohé další .

Je po uzávěrce smluv na veletrh – v případě zájmu se nám můžete ozvat a pokud to bude možné, na veletrh se vás pokusíme vzít.

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…