Workshopy

Datum konání: celoročne

Projekt workshopy je zaměřen na výběr vhodných zaměstnanců pro klientskou společnost z řad odborných studentů, kteří mají zájem se v daném oboru vzdělávat a rozvíjet. Konkrétní obor studentů je předem specifikován klientskou firmou. Zaměstnavateli bude poskytnut přímý kontakt se studenty a čas na seznámení studentů s činností firmy. Dále může zaměstnavatel studentům prakticky ukázat, čím se zabývá, a připravit si pro ně koly z praxe, které mohou řešit. Firma je tak schopna vidět průbeh a výsledky řešení studentů na zadané úloze.

Firma hledajíci konkrétní studenty může specifikovat požadavky na nasledující údaje
stupeň studia,
obor studia,
podmínka absolvování určitých předmětů,
počet studentů (max. 15).

Cíle projektu

Spojit perspektivní studenty s firmami a navázat tak bližší spolupráci. Zlepšit banding firem u specifické skupiny studentů. Prakticky ukázat studentům, čím se firma zabývá. Dále firma může vidět, jak studenti pracují na řešení daného úkolu a jaké mají výsledky.

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…