Zahraniční stážista

Datum konání: celoročně

Přijměte do své společnosti praktikanta ze zahraničí, který splňuje Vámi definované požadavky. Posilte tak dočasně svůj tým, vykryjte chybějící kapacity v době dovolených či získejte potřebného odborníka na konkrétní projekt. Vytvořením místa pro zahraničního praktikanta navíc umožníte vyjet na stáž do zahraničí jednomu studentovi z České republiky.

Díky akreditaci MŠMT nevzniká mezi Vámi a studentem pracovně právní vztah, a není třeba platit sociální a zdravotní pojištění. IAESTE Vám pouze fakturuje příspěvek na úhradu pobytových nákladů ve výši od 14 500 Kč měsíčně. IAESTE vyřídí veškerou administrativu počínaje nalezením vhodného studenta, až po pomoc s vyřízením víz a zajištění ubytování. IAESTE je Vám k dispozici i po celou dobu trvání stáže – v případě jakýchkoli problémů či nejasností se na nás můžete kdykoli obrátit.

Co je třeba udělat, když chcete do své firmy přijmout zahraničního stážistu?

  • Kontaktujte IAESTE.
  • Rozmyslete si, co by mohl stážista ve Vaší firmě dělat – stáž by měla být prospěšná pro zaměstnavatele i praktikanta.
  • Do zaslaného online formuláře vyplňte požadavky na studenta (např. studovaný obor, ročník studia, jazyky atd.).
  • Do formuláře také co nejpodrobněji vyplňte údaje o nabízené stáži (náplň práce, trvání, výše odměny atd.).
  • Podepište s IAESTE smlouvu.

Praktické informace o stážích IAESTE

  • Stáže trvají minimálně 6 týdnů a maximálně 12 měsíců.
  • Poté, co Vám IAESTE zašle nominační dokumenty kandidáta na stáž ve Vaší firmě, máte dva týdny na to, abyste učinili definitivní rozhodnutí, zda kandidáta akceptujete.
  • Minimální výše úhrady pobytových nákladů pro praktikanta je 14 500 Kč.
  • Pobytové náklady vyplácí studentovi IAESTE. Výsledná částka je po skončení stáže fakturována zaměstnavateli.

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…