Katalog iKariéra.cz

Datum konání: Akademický rok od září 2023

IAESTE České republiky prostřednictvím svých osmi poboček pomáhá studentům více jak 30 let rozvíjet jejich kariéru. Katalog pracovních příležitostí iKariéra nabízí studentům hned na začátku semestru přehled zaměstnavatelů, kteří jsou připraveni na aktivní spolupráci se studenty. Projekt navíc přehledně spojuje tištěný a digitální obsah, výhody online multimediálního světa a přehlednosti tištěné publikace. IAESTE také již 75 let vysílá studenty pro získávání zahraničních zkušeností z praxí a stáží. Katalog, Exchange program, portál iKariéra, Diář studenta, Průvodce prváka a řadu dalších projektů uzavíráme šňůrou Veletrhů pracovních příležitostí iKariéra, které pořádáme od roku 1996 na šesti vysokých školách, technického, technologického a ekonomického zaměření.

Katalog vyjde: 9. října 2023 v nákladu 15.000 kusů

Uzávěrka objednávek či smluv: 31. července 2023

Uzávěrka dodání grafických podkladů pro tisk: 14. srpna 2023

Uzávěrka dodání grafických podkladů pro web: 14. srpna 2023 (lze použít podklady z tisku)

 

Katalog iKariéra 23 – nabídněte studentům už na začátku akademického roku práci, praxe, stáže, brigády, diplomky, bakalářky a nebo stipendia jako první!

Varianty

Katalog pracovních příležitostí IAESTE iKariéra.cz 

Projekty IAESTE už 75 let pomáhají mladým lidem získávat mezinárodních znalosti a zkušenosti v rámci praxí a stáží IAESTE. V České republice navíc oslavíme 30 let projektů, které se zabývají zprostředkováním pracovních příležitostí mezi domácími zaměstnavateli a studenty, či absolventy. Byl to právě Katalog pracovních příležitostí, který v roce 1993 vydalo IAESTE jako první kariérní projekt. Výroční publikace Katalogu pracovních příležitostí má dvě části. První část, nazvaná eXchange, se zabývá získáváním zkušeností na zahraničních stážích IAESTE. Druhá část, nazvaná iKariéra, se zabývá získáváním zkušeností spoluprací se zaměstnavateli v České republice.

První část – eXchange program – mezinárodní kariéra

Exchange program IAESTE je hlavní činností IAESTE. Tento program nabízíme jak v dobách ekonomické prosperity, tak napříč krizemi neuvěřitelných 75 let. Uvědomujeme si, a nadále zdůrazňuje jejich potřebu pro kariéru studentů a budoucích absolventů. Zkušenosti ze zahraničí nejsou důležité jen pro firmy, které mají mezinárodní působení a jejich firemním jazykem není jen čeština a angličtina. Setkání s mezinárodním prostředím, rozdílnými kulturami a častokrát také jinými strukturami priorit a hodnot připravuje studenty pro úspěšnou kariéru v globálním ekonomickém prostředí do budoucna. Exchange program slouží jak pro vyslání českého studenta do zahraničí, tak pro přijetí zahraničního studenta do prostředí české firmy a nebo společnosti. Řada těchto studentů se stává ambasadory či manažery českých firem v zahraničí, odkud pochází a kde své místní prostředí velmi dobře znají.

Druhá část – iKariéra – kariéra v České republice

Katalog přináší na začátku akademického roku studentům kompletní přehled zaměstnavatelů, kteří jsou aktuálně otevřeni spolupráci se studenty a budoucími absolventy. Silnou stránkou katalogu iKariéra je více jak 25 let zacílení na konkrétní cílovou skupinu studentů a absolventů technických, technologických a ekonomických škol v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Liberci a ve Zlíně. Katalog pracovních příležitostí iKariéra umožňuje vymanit se z obecných formulací inzerce pro všechny a nabízet více konkrétní spolupráci, než je to mu na řadě komerčních job portálů. Studenty zajímají konkrétní možnosti spolupráce během studia, částečné úvazky, brigády, ale také témata bakalářek, diplomek a také možnosti získání stipendia. Absolventy zajímají konkrétní benefity zaměstnanců a podmínky k nástupu do zaměstnání. Tištěná inzerce v dnešní době není překonaná – je daleko přehlednější než samotné online portály.

 

Výběr vhodné inzertní strany v tištěném Katalogu 

Varianta A (A1, A2) + zdarma profil iKariéra Basic je standardizovaná a nabízí kombinaci obrázku a textů, které mají danou strukturu. Profil firmy, firma nabízí, firma hledá, firma požaduje. Tuto variantu jsme letos doplnili nejen o výběr hledaných oborů a nabízenou spolupráci při studiu, ale také o zobrazení struktury informací, které následně doplňuje online svět portálu www.ikariera.cz. Pro rychlý odkaz na portál iKariéra.cz používáme vložený QR kód s odkazem na online profil firmy.

Požadavky na grafické podklady varianty A1 a A2:

 • Logo požadujeme ve vektorových formátech Portable Document Format .pdf (vložená použitá písma), Adobe Illustrator .ai, Encapsulated PostScript.eps (písmo převedené do křivek). Rozlišení bitmapových podkladů: 300 dpi (Grayscale, CMYK), 1200 dpi (1bit), formát TIFF .tiff, Encapsulated PostScript .eps.
 • Obrázek požadujeme ve formátech *.pdf, *.ai, *.eps, *.tif tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK).
  Varianta A1 (rozměry obrázku 135 mm šířka x 80 mm výška) + 5 mm spadávka.
  Varianta A2 (rozměry obrázku 84 mm šířka x 118 mm výška) + 5 mm spadávka.
Varianty
Varianty

Varianta B + zdarma profil iKariéra Basic je kreativní a nabízí libovolnou možnost vizuální prezentace firmy. Variantu B jsme letos rozšířili o výběr hledaných oborů, nabízenou spolupráci při studiu, ale také o zobrazení struktury informací, které následně doplňuje online svět portálu www.ikariera.cz. Pro rychlý odkaz na portál ikariéra.cz používáme vložený QR kód s odkazem na online profil firmy.

Požadavky na grafické podklady varianty B:

 • Logo požadujeme ve vektorových formátech Portable Document Format *.pdf (vložená použitá písma), Adobe Illustrator *.ai, Encapsulated PostScript.eps (písmo převedené do křivek). Rozlišení bitmapových podkladů: 300 dpi (Grayscale, CMYK), 1200 dpi (1bit), formát TIFF *.tiff, Encapsulated PostScript *.eps.
 • Kreativní stranu požadujeme ve formátech *.pdf, *.ai, *.eps, *.tif tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK).
  Varianta B (rozměry obrázku 148 mm šířka x 210 mm výška) + 5 mm spadávka.

Varianty

Varianta C + zdarma profil iKariéra Basic je kombinací levé standardní a pravé kreativní strany a nabízí výhody obou inzertních stran. Variantu C jsme letos rozšířili o výběr hledaných oborů, nabízenou spolupráci při studiu, ale také o zobrazení struktury informací, které následně doplňuje online svět portálu www.ikariera.cz. Pro rychlý odkaz na portál ikariéra.cz používáme vložený QR kód s odkazem na online profil firmy.

Požadavky na grafické podklady varianty C1 a C2:

 • Logo požadujeme ve vektorových formátech Portable Document Format *.pdf (vložená použitá písma), Adobe Illustrator *.ai, Encapsulated PostScript.eps (písmo převedené do křivek). Rozlišení bitmapových podkladů: 300 dpi (Grayscale, CMYK), 1200 dpi (1bit), formát TIFF *.tiff, Encapsulated PostScript *.eps.
 • Obrázek požadujeme ve formátech *.pdf, *.ai, *.eps, *.tif tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK).
  Varianta C1 (levá strana standardizovaná – rozměry obrázku 135 mm šířka x 80 mm výška) + 5 mm spadávka.
  Varianta C2 (levá strana standardizovaná – rozměry obrázku 84 mm šířka x 118 mm výška) + 5 mm spadávka.
 • Varianta C – kreativní strana (pravá strana kreativní – rozměry obrázku 168 mm šířka x 230 mm výška) + 5 mm spadávka.
Varianty
Varianty

Varianta D + zdarma profil iKariéra Basic je kombinací dvou kreativních stran a nabízí možnost jejich spojení do jedné inzertní strany na šířku. Varianta D nabízí největší prostor pro grafické ztvárnění vaší inzerce, je plně na vás, jak prostor využijete, protože neobsahuje žádné značky IAESTE. Celková šíře dvoustrany (336 mm šířka x 230 mm výška) + 5 mm spadávka.

Požadavky na grafické podklady varianty D:

 • Logo požadujeme ve vektorových formátech Portable Document Format *.pdf (vložená použitá písma), Adobe Illustrator *.ai, Encapsulated PostScript.eps (písmo převedené do křivek). Rozlišení bitmapových podkladů: 300 dpi (Grayscale, CMYK), 1200 dpi (1bit), formát TIFF *.tiff, Encapsulated PostScript *.eps.
 • Obrázek požadujeme ve formátech *.pdf, *.ai, *.eps, *.tif tiskové kvality rozlišení 300 dpi (CMYK).
  Varianta D – kreativní dvoustrana (rozměry obrázku 336 mm šířka x 230 mm výška) + 5 mm spadávka
Varianty

 

Navíc, přinášíme ZDARMA QR Spojení tištěného profilu zaměstnavatele s aktuálními online nabídkami na portálu iKariéra.cz

Na základě našich zkušeností se ukazuje, že maximální efekt inzerce získáte díky QR propojení profilu v Katalogu s aktuálními nabízenými příležitostmi na portále iKariéra.cz. Kombinujeme tak přehlednost tištěné inzerce, jakéhosi základního profilu firmy (jak v katalogu, tak online na www.ikariera.cz) a multimediálních možností online iKariéry: profil, galerie, videa, aktuální příležitosti spolupráce a pracovní nabídky (lze zapínat/vypínat, modifikovat dle potřeby), příběhy zaměstnanců, události, články a fakta o firmě a samozřejmě aktuálních kontaktech pro jednotlivé formy spolupráce. Podle vašich potřeb máte na výběr ze 3 možností online profilu na iKariéře.cz:

 • získáte zdarma na 6 měsíců základní profil iKariéra Basic (profil firmy, hledáme, nabízíme, požadujeme, průběh výběrového řízení, a navíc k základnímu profilu ještě 5 online nabídek pracovních míst / spolupráce na ikariéra.cz)
 • pro atraktivnější prezentaci vaší společnosti nabízíme širší profil iKariéra Standard (navíc k základnímu profilu ještě 5 fotek, video, fakta, profil zaměstnance) – 6 600 Kč bez DPH na 6 měsíců
 • pro maximální prezentaci vaší společnosti nabízíme maximální profil iKariéra Premium (navíc k základnímu profilu ještě 10 fotek, 3 videa, článek, fakta, událost a profil zaměstnance) – 9 900 Kč bez DPH na 6 měsíců

Jak vybrat vhodnou variantu profilu?

Jak hezky může vypadat váš širší profil online, můžete vidět na příkladech zde:

Katalog coby projekt předchází také IAESTE veletrhům pracovních příležitostí iKariéra, které se konají každoročně v prosinci na TUL, a dále v dubnu a květnu na ČVUT, VŠCHT, ZČU, v Brně a na UTB ve Zlíně. V rámci účasti na veletrzích vám nabídneme opět zvýhodněnou participaci na portálu iKariéra.cz na 6 měsíců. Úzká spolupráce na našich projektech vám tak zajistí mimořádně výhodně ceny a co je důležitější, studenti vás ani na chvíli neztratí ze svého povědomí coby potenciálního zaměstnavatele.

 

Požadavky pro grafické podklady na portále iKariéra.cz

 • Základní rozměr pro profilovou fotku doporučujeme 1200px šířka x 800px výška. Tak se fotografie zobrazí v základním přehledu firem. Stránky iKariéra.cz jsou plně responzivní a proto je potřeba věnovat pozornost tomu, jakým způsobem se zobrazí profilová fotka na různých typech zařízení. Profil firmy na standardním monitoru už ale zabere pouze střední část obrázku, cca 1140×350px, a následně zobrazení na mobilu nebo tabletu se soustředí na centrum obrázku cca 540×350px. Koncepce obrázku by tedy měla být s těmito nastaveními připravena.
 • Logo požadujeme ve formátech *.jpg, *.png, webové kvality rozlišení 150 dpi (RGB). Základní rozměr loga doporučujeme 500px šířka x 500px výška.
 • Formát obrázků do fotogalerie požadujeme ve formátech *.jpg, *.png, webové kvality rozlišení nejméně 96 dpi (RGB). Základní rozměr loga doporučujeme 1920px šířka x 1080px výška.
 • Videa požadujeme takzvaně embedovaná (vnořená), tedy umístěná vašem firemním na youtube či vimeo, pouze s odkazem na patřičné video, typu: youtu.be/2_CRa­ZilZ5o . Tento odkaz vložíme do profilu. Pokud video změníte, automaticky se změní i na vašem profilu. Základní rozměr videa doporučujeme 1920px šířka x 1080px výška.

 

Jak postupovat při objednání projektu?

 1. vyberte vhodnou variantu strany pro tištěnou verzi Katalogu a dejte VYBRAT
 2. vyberte případné rozšíření profilu na portále iKariéra, například: + rozšířený profil Premium a dejte opět VYBRAT (položka se přičte k objednávce)
 3. máte obavu z přípravy grafických podkladů? Nevadí, vyberte položku + grafické práce a dejte opět VYBRAT (položka se přičte k objednávce) a my vám grafické podklady zpracujeme na míru.

Celková objednávka je součtem objednaných položek. Objednávku, se kterou jste spokojeni, můžete odeslat. Odeslanou objednávku je poté ještě potřeba podepsat, naskenovat a nahrát zpátky do tohoto systému.

Máte jakýkoli dotaz? Napište nám…